Geosit s.c. - usługi geodezyjne

Nowoczesne rozwiązania techniczne

oraz wysoka jakość naszych opracowań są w stanie sprostać najostrzejszym wymaganiom współczesnego rynku

Aktualności

GPS

ProMark 500 Nowy ProMark 500 oferuje GPS+GLONASS+20 lat sprawdzonych w terenie technologii Magellan. Zaprojektowany przez wiodących specjalistów nawigacji satelitarnej, stanowi on jedyne w swoim rodzaju nowoczesne rozwiązanie RTK. Lekki, bezkablowy system eliminuje problem mobilności w terenie.

2009-02-03 10:09:29 / Kategoria: General

Doświadczenie

Nasze doświadczenie zawodowe zweryfikowały prace geodezyjne zrealizowane w latach 1995-2015 (m.in.) :

 • Geodezyjna obsługa budowy linii światłowodowych - łącznie z opracowaniem dokumentacji cyfrowej paszportyzacyjnej -  ok. 100 km. Trasa Kielce – Kraków – Katowice . Obsługa inwestycji dla TELBANK S.A., TP S.A.,
 • Zadanie NIDA 2000  pomiar sytuacyjno- wysokościowy i wykonanie map do celów projektowych ok.300 ha,
 • Mapy cyfrowe gm. Złota pow. pińczowski,
 • Mapa numeryczna ewidencji gruntów w gm. Busko Zdrój pow.buski oraz gm. Kije pow. pińczowski,
 • Obsługa geodezyjna  :
  • hal przemysłowych : PSB , MetalKop, Straż Pożarna Busko Zdrój ,
  • modernizacja dróg krajowych oraz wojewódzkich w miejscowości : DK-9 Łoniów-Borek Klimontowski 16 km , DK-79Nowy Korczy 2 km,DK-79 Słupia-Połaniec 10 km , DK-79Połaniec-Osiek 12 km, DK-9 Rudnik-Styków 6 km, DW-758 Iwaniska- Ujazd 4 km, DW-751 Nowa Słupia -Ostrowiec Świętokrzyski 25 km,  DW-765 Chmielnik - Staszów 35 km ,DW-786 Kielce-Łopuszno 30 km , DW-776 Busko-Kazimierza 40 km, DW -765 Staszów - Osiek 20 km.
  • budowa dróg : obwodnica Nowej Słupi 5 km DW 751, obwodnica Kurozwęk DW 765, DK-79Nowe Brzesko 2 km ,droga gminna  Wola Wąkopna-Bardo-Zalesie 6 km, DG Daleszyce-Niwki 3,3 km ,obwodnica miasta Osiek 1,7 km,obwodnica północnej części miasta Radomia 4,7 km
  • stacji uzdatniania wody w Starym Korczynie oraz wodociąg regionalny NIDA 2000 ok. 25 km,
  • budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Busko Zdrój ok.50 km.
  • budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej (10 km) w gm. Złota pow. pińczowski
  • budowa nowego parku zdrojowego w Busku-Zdroju
  • budowa Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie
  • budowa hal sportowych:  I LO w Busku-Zdroju , Szkoła Podstawowa  Zbludowice ,Szkoła Podstawowa Niziny
  • Budowa boisk sportowych ORLIK w Busku Zdroju ,Szańcu oraz w miejscowości Pierzchnica przy Gimazjum Samorządowym
 • Częściowe prace przy budowie i modernizacji baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS gm. Skarżysko-Kościelne, gm. Łączna, gm. Bliżyn pow. skarżyski woj. świętokrzyskie.
 • Prace przy budowie i modernizacji baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS pow. zgorzelecki oraz pow.lubański woj.dolnośląskie.
 • Informatyzacja części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( gm.Busko-Zdrój ) polegających na wykonaniu kopii komuterowych poprzez ich zeskanowanie oraz włączenie ich do systemu OŚRODEK.