Doświadczenie

Nasze doświadczenie zawodowe zweryfikowały prace geodezyjne zrealizowane w latach 1995-2019 (m.in.) :

• Geodezyjna obsługa budowy linii światłowodowych – łącznie z opracowaniem dokumentacji cyfrowej paszportyzacyjnej – ok. 100 km. Trasa Kielce – Kraków – Katowice.
• Zadanie NIDA 2000 pomiar sytuacyjno- wysokościowy i wykonanie map do celów projektowych ok.800 ha,
• Obsługa inwestycji dla TELBANK S.A., TP S.A.,
• Mapy cyfrowe gm. Złota pow. pińczowski,
• Mapa numeryczna gm. Busko Zdrój pow. buski, gm. Kije pow. pińczowski,
• Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w wersji numerycznej w systemie EWMAPA ok.1000 ha.
• Obsługa geodezyjna inwestycji:
• hali przemysłowej dla Grupy PSB
• Powiatowej Strażnicy Pożarnej w Busku Zdroju
• dróg powiatowych w miejscowości Piasek Mały gm. Solec-Zdrój i Mikułowice gm. Busko-Zdrój
• drogi krajowej w miejscowości Nowe Brzesko
• stacji uzdatniania wody w Starym Korczynie oraz wodociąg regionalny NIDA 2000 ok. 25 km,
• budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Busko Zdrój ok.80 km.
• budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej (30 km) w gm. Złota pow. pińczowski
• budowa nowego parku zdrojowego w Busku-Zdroju
• budowa hali przemysłowej METAL KOP
• Prace przy budowie i modernizacji baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS gm. Skarżysko-Kościelne, gm. Łączna, gm. Bliżyn pow. skarżyski woj. Świętokrzyskie.
• Prace przy budowie i modernizacji baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS pow. zgorzelecki oraz pow.lubański woj.dolnośląskie.
•Budowa Dróg Wojewódzkich – Kielce-Łopuszna, Chmielnik-Staszów, Busko-Kazimierza Wielka, Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski, Lublin-Wysokie, Staszów-Osiek
•Budowa Obwodnic miasta: Osiek, Staszów, Daleszyce