Usługi geodezyjne

Świadczymy swoje usługi w zakresie:
Pomiary sytuacyjno wysokościowe, sporządzanie i aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych
Pomiary inwentaryzacyjne obiektow i urządzeń
Geodezyjna obsługa inwestycji
Podziały nieruchomości, wznowienia granic
Wektoryzacja danych analogowych,
Zakładanie i modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali,
Skanowanie map i obróbka graficzna rastrów,
Skanowanie dokumentów różnych formatów (do rozmiaru A0, kolor, czarno-białe)
Wymienione powyżej usługi realizujemy przy użyciu nowoczesnego sprzętu oraz ogólnie przyjętych standardowych systemów informatycznych